Hypotheken: NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt zekerheid en een zeer aantrekkelijke rentekorting op hypotheken, afgesloten om de aankoop van een woning te financieren. Daarnaast is de NHG mogelijk voor een hypotheek voor kwaliteitsverbetering van uw woning.

Logo NHGDe zekerheid en rentekorting worden geboden door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de NHG). Zij staat borg voor de terugbetaling van de hypothecaire lening in het onverhoopte geval u dit zelf, door onvoorziene omstandigheden, niet meer kunt. Hierdoor neemt het risico van de geldverstrekker af en geeft deze een rentekorting die kan oplopen tot 0,7%!

Daarnaast biedt de NHG gratis de Woonlastenfaciliteit (WLF). De WLF is een overbruggingsfaciliteit in de vorm van een aanvullende borgtocht voor geldgevers in geval van een betalingsachterstand ontstaan door werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van de partner.

Voor het verkrijgen van de NHG toetst de geldverstrekker of de lasten die uit de hypotheek voortkomen overeenkomen met de door de NHG vastgestelde normen voor uw inkomen en verplichtingen. Daarnaast is er een maximaal leningbedrag vastgesteld tot welk de NHG te verkrijgen is. Vanaf 1 juli 2013 mogen de totale kosten voor het verkrijgen van een woning niet meer bedragen dan € 290.000,- (koopsom inclusief kosten). Het maximale bedrag aan bijkomende kosten is 5% voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. De maximale koopsom bedraagt dus vanaf
1 juli 2013 € 276.190,-.

Deze NHG-grens wordt in drie stappen verlaagd. Eerst naar € 320.000,-, vervolgens vanaf 1 juli 2013 naar € 290.000,- en vanaf 1 juli 2014 weer naar het oorspronkelijke bedrag van € 265.000,-.

Meer informatie of een adviesgesprek?
Wilt u weten wat de NHG u te bieden heeft of een adviesgesprek met één van onze erkende financiële planners? Neem dan gerust contact met ons op, op nummer (040) 261 15 25 of vul het online contactformulier in.

Volg ons Volg ons Volg ons